برنامه های سیستم کاربردی چند عامله در بهداشت و درمان: فناوری کنونی و برنامه های آینده

برنامه های سیستم کاربردی چند عامله در بهداشت و درمان: فناوری کنونی و برنامه های آینده

برنامه های سیستم کاربردی چند عامله در بهداشت و درمان: فناوری کنونی و برنامه های آینده

این فایل شامل : مقاله به زبان اصلی ، ترجمه فارسی به دوصورت doc و PDF  می باشد در زیر چکیده مقاله آورده شده است. 

تعداد صفحات مقاله 13 صفحه 

چکیده:

یکی از بخش هایی که به  سرعت در حال تحول در  دولت هر کشور است  صنعت بهداشت و درمان می باشد. امروزه سیستم بهداشت و درمان کشورهای توسعه یافته با چالش های مختلف ارائه شده با افزایش سن جمعیت مواجه است. افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی یک چالش برای صنعت بهداشت و درمان موجود است و برای مقابله با آن  مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خواهد بود. رویکرد سیستم چند عامله (MAS) یک پلت فرم قدرتمند برای مدل سازی و حل مشکلات دنیای واقعی مانند بهداشت و درمان را فراهم می کند.که  موجب باقی ماندن بیماران در خانه و در نتیجه کاهش هزینه ها می شود. در این مقاله به  توسعه برنامه های کاربردی MAS  در بهداشت و درمان و همچنین بررسی آینده برنامه های کاربردی  MAS توسعه یافته پرداخته شده است. به طور کلی، به دست آوردن سلامتی بر مبنای برنامه های کاربردی  MAS می تواند یک راه منطقی برای کاهش هزینه با توجه به افزایش تقاضا برای خدمات ارائه دهد.